Förbundsmöten

Vårmöte 2024

Höstmöte 2023

FSS höstmöte 28.10.2023


Vårmöte 2023


Höstmöte 2022


Vårmöte 2022


Höstmöte 2021

FSS höstmöte 30.10.2021


Vårmöte 2021

FSS vårmöte 2021 som arrangerades 7.4. som distansmöte. Mötesmaterial nedan.


Höstmöte 2020

FSS höstmöte 2020 arrangerades 10.10 som distansmöte.

Höstmöte 10.10.2020 – kallelse, material, protokoll och annat här

Tekniska tips för deltagande på digitalt förbundsmöte.


Vårmöte 2020

FSS Vårmöte arrangerades ons 24.6 som distansmöte. Mötesmaterial nedan.

Mötesmaterial


Bilagor till Vårmötet

Tekniska tips för deltagande på digitalt förbundsmöte.


Riksdagen har 30.4 godkänt en undantagslag som tillåter samfund, däribland registrerade föreningar, att arrangera årsmöte vid icke-stadgeenligt tidpunkt samt som distansmöte, om omständigheter är sådana att specialarrangemang för mötesverksamheten är att föredra. Den tillfälliga lagen trädde i kraft 1.5.2020 och gäller fram till 30.9.2020.

Lagen möjliggör med andra ord att FSS Vårmöte arrangeras som distansmöte detta år även om FSS stadgar inte anger ett förbundsmöte på distans eller ett ombuds deltagande vid förbundsmöte genom telekommunikationsmedel möjliga. FSS förbundsstyrelse har beslutat att Vårmötet 2020 genomförs på distans med hänvisning till en fortfarande aktiv epidemi, varpå mötesverksamheten inom förbundet tills vidare arrangeras på distans – i enlighet med nationellt gällande rekommendationer.

Olympiska Kommitténs infoartikel om ovan beskrivna tillfälliga lag. (finska)

Direktlänk till den tillfälliga lagen om tillfälligt avvikande från bestämmelser i föreningslagen för att undvika spridning av Covid-19 epidemin. (finska)

Om representant för medlemsförening i FSS trots allt önskar delta vid förbundsmöte fysiskt (vilket är respektive medlems rätt enligt föreningslagen), önskas att ombud tar kontakt med förbundsstyrelsen eller FSS-ombudsman Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi). Vid behov kan vi försöka ordna så att representanten kan närvara i det utrymme där ombudsmannen, eller annan FSS ansvarsperson, deltar i distansmötet.