Läger- och träningsaktiviteter 2020-2021

Snöläger – Olos, Muonio 8-15.11

Bindande, gemensamma spelregler för alla lägerdeltagare på snölägret i Olos (utfärdade 21.10.2020). Alla deltagare bör bekanta sig med spelreglerna, godkända spelreglerna samt förbinda sig att följa de gemensamma spelreglerna.

Varje lägerdeltagare skall ge sitt samtycke till spelreglerna genom att fylla i detta formulär (deadline 25.10 kl 23.59). (Utan att ha gett sitt samtycke till spelreglerna får man inte åka med på lägret.)

OBS! Varje deltagande person deltar på lägret frivilligt och på eget ansvar!

Anmälningslänk Elit- och Utmanargruppen (deadline 25.10 kl 23.59)

Anmälningslänk ÖID-gruppen (deadline 25.10 kl 23.59)Läger 1 – Norrvalla, Vörå 14/15-18.6.2020


Läger 2 – Norrvalla, Vörå

Elitgruppen 6-11.7

  • Lägerprogram, elitgruppen

Utmanargruppen & ÖID-gruppen 8-11.7

Lägerprogram, utmanargruppen & ÖID-gruppen

Elitgruppen – läger 3, Vuokatti

Elitgruppen 1-6.8, Vuokatti

  • Lägerprogram, elitgruppen

Utmanargruppen & ÖID-gruppen, läger 3 – Norrvalla, Vörå

Utmanargruppen & ÖID-gruppen 12-15.8, Norrvalla

  • Anmälningslänk, utmanargruppen (deadline tis 4.8 kl 23.59)
  • Anmälningslänk, ÖID-gruppen (deadline tis 4.8 kl 23.59)
  • Lägerprogram, utmanargruppen & ÖID-gruppen.

Läger 4 – Norrvalla, Vörå 30.9-3.10

Anmälningslänk Elit- och Utmanargruppen (deadline 22.9 kl 23.59)

Anmälningslänk ÖID-gruppen (22.9 kl 23.59)

Läger 5 – Vuokatti 26-29.10 – Inhiberat!

Lägret är INHIBERAT p.g.a. accelererande epidemiläge och skärpta säkerhetsåtgärder i Finland under början av oktober!