Blåvita spåret – Kunskap och färdigheter. SISU.

Finska längdskidåkningens riktlinjer för skidåkarens träning från barndomen till toppnivån.

Längdskidåkningen har levt i en förändring redan under flera decennier. På 2000- och 2010-talen har förändringen varit intensivare än under tidigare decennier. Förändringarna har i första hand berört tävlingsformerna som har blivit mångsidigare på initiativ av Internationella Skidförbundet (FIS).

Tävlingsformernas utveckling har ställt nya krav på coachningen, ledningen, skidunderhållet, träningen och de olika stödåtgärderna för att vi ska kunna fortsätta vara med i den internationella konkurrensen.

Dessa förändringar avspeglas också många sätt i barnens och ungdomarnas skidåkning. Tyngdpunkterna i Finlands Skidförbunds strategi är livskraftiga skidföreningar, framgångsrik toppidrott och attraktiva skidgrenar. För att dessa tyngdpunkter ska förverkligas förutsätts tillräcklig och goda förhållanden samt en fungerande coachning på alla nivåer från skidskolorna till landslaget.

Skidföreningen är grundenheten där den stabila basen för en livslång hobby skapas. Föreningsverksamheten följer skidåkaren under hela hens idrottskarriär och även efter den. Det är viktigt att skidföreningen är en attraktiv och inspirerande omgivning där det är tryggt att vara. I bästa fall kan skidföreningen stödja och erbjuda mångsidiga aktiviteter åt personer i alla åldrar. Kärnan i föreningsverksamheten är en ren idrott och ett rättvist spel i alla dess former i hobby idrotten, barn- och ungdomsidrotten och toppidrotten.

Klimatförändringens effekter syns i skidåkningshobbyn och antalet utövare. En förutsättning för att strategin ska förvekligas är att förhållandena för längdskidåkning och snögrenarna säkras i hela Finland. Basen för föreningarnas grundverksamhet utgörs av nära belägna konstsnöspår och förhållanden som möjliggör sommarträning. Ur toppidrottens synpunkt är det viktigt att det i Finland finns högklassiga träningskoncentrationer som möjliggör idrottarnas professionella träning. Under de senaste åren har längdskidåkningens träningssystem utvecklats till att motsvara de verksamhetslinjer som gjorts upp under ledning av Finlands Olympiska Kommitté för att det ska vara möjligt för skidåkaren att uppnå sina egna mål genom att avancera på stigen som
idrottare.

”Blåvita spåret” uppdaterar längdskidåkningens träning från barn till vuxen så att den motsvarar moderna skidåkningens krav och ger svar på frågorna vad, varför och hur. Målsättningen med riktlinjerna är att klargöra och underlätta föräldrarnas, instruktörernas, tränarnas och de föreningsaktivas värdefulla arbete inom längdskidåkningen. Därför önskar Finlands Skidförbund att riktlinjerna blir utnötta av användarna och att de ska synas i den praktiska träningen.

”Blåvita spåret” har gjorts under ledning av Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott i samarbete med de bästa experterna och tränarna. Den ger en bild av skidåkningen idag. Eftersom det sker förändringar i grenen hela tiden, kommer också ”Blåvita spåret” att uppdateras vid behov. Också i det avseendet är det välkommet att lämna in respons.