FSS Steg 1 tränarutbildning 19.04.- 16.06.2024

FSS tränarutbildning Steg 1 kommer att starta 19.4.-16.6.2024. Målgruppen är tränare för klubbens skid- och Silvertrisse- skolor, nybörjartränare och aktiva idrottare. Sista anmälningsdag är 8.3.2024. 

Omfattning: Nivå 1 tränarutbildning består av distans- och närundervisning samt självständigt lärande (50 h/2 sp)

Målgrupp: Tränare för klubbens skid- och Silvertrisse- skolor, nybörjartränare och aktiva idrottare

Utbildare: Jonas Lindell och Niklas Nyman

Mål: Tränaren kan planera och genomföra ett träningspass, och förstår att ett träningspass är

relaterat till en större helhet. Tränaren kan använda kunskaperna och färdigheterna i skidövningar och undervisning.

Tränaren kan beskriva:

– frågor som rör helhetsomfattande träning

– grenens krav

– barnets och ungdomens tillväxt- och utvecklingsstadier

– betydelsen av känslor och interaktion i tränings situationer

Kursavgift 150€

Tilläggskostnader:                    

Kursbok Lasten ja Nuorten hyvä harjoittelu ca 50€

Kost och logi fre- sö 130€ / närstudiehelg eller enligt behov.

Eventuella kostnader för närundervisningen läggs till priset.

Norrvalla ÖID och Solvalla NÅID närtillfällen, alla har gemensam distansundervisning.

19-21.4. Norrvalla och Solvalla (Oitans skidåkning)

7.5. Webbinarium

21.5. Webbinarium

7-9.6 alt.14-15.6 Norrvalla och Solvalla

Föreningsbesök på hösten när träningarna börjar.

Självständiga studier med uppgifterna tillsammans: ungefär 50 timmar studier

Mera information:

Thomas Asp eller

Per-Ole Lindell

per-ole.lindell@idrott.fi

0400525114

Kontaktinformation

Thomas Asp
thomas.asp@folkhalsan.fi
050-5051139