Om FSS

Finlands Svenska Skidförbund, FSS, finns till för att främja skidåkning och skidsporterna på svenska i Finland. FSS är ett av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund och dess medlemmar är idrottsföreningar med svenskspråkig, skidrelaterad verksamhet.

Träningsverksamhet

FSS har tillsammans med FSI och de regionala distrikten en omfattande träningsverksamhet. Förbundet förverkligar träningsaktiviteter ungefär från och med åldrarna 11 och uppåt. Förutom egen träningsverksamhet deltar FSS även i Framtidsgruppens-skollägerverksamhet, riktat till elever i årskurs 7-9, i samarbete med Folkhälsan Utbildning.

Skidtalangen (11-13 år)

FSS ordnar skidtalangläger på Norvalla i Vörå och på Solvalla i Esbo. Lägren är tänkte för 11-13 åriga skidåkare men även litet äldre eller yngre kan enligt överenskommelse delta. Alla läger börjar på fredag eftermiddag och avslutas vid lunch på söndag.

Framtidsgruppens-skolläger (Yläkoululeiritys)

Riksomfattande akademiläger för elever i årskurs 7-9 som vill ta sitt nästa steg i idrottskarriären ordnas längs med skolåret. Lägren pågår vanligtvis från söndag till onsdag kväll. Antalet läger per skolår är fyra. Framtidsgruppens skolläger arrangeras av Folkhälsan i samarbete med förbundets tränare.


NÅID och ÖID träningsgrupper

FSS upprätthåller ett träningssamarbete med NÅID och ÖID distrikten. Bekanta dig med distriktens träningsverksamhet under respektive distrikts webbplatser.

NÅID-skidsektion
ÖID-skidsektion

FSS träningsgrupp 2019-2020

FSS förbundets träningsgrupp 2019-2020 har tränat under ledning av förbundets tränare längs med träningssäsongen. Mer om FSS träningsverksamhet under fliken träning.

Tävlingsverksamhet

Tävlingar

Tävlingsverksamheten sköts till stor del av föreningarna, medan förbundet vid tävlingarna bidrar med specialkunskap, bl.a. med materialservice till subventionerade priser. Förbundets egna mästerskapstävlingar, FSSM, har en lång tradition och är en av vintersäsongens viktigaste händelser för förbundets skidåkare. Förbundets tävlings- och TD-ansvarige är Mattias Skog. 

FSS vallaservice

Förbundet har sedan våren 2017 en servicetrailer till sitt förfogande, detta projekt har möjliggjorts tack vare ett samarbete med Ahola Transport. Servicetrailern finns på plats på alla värdetävlingar (bl.a. FM, Suomen Cup, Scandinavia Cup) i Finland. Skidservicen håller internationell klass. Vid trailern erbjuds vallaservice till alla FSS-föreningars tävlingsskidare i samband med tävlingarna. Serviceansvarige är Johan Öhberg.

Utbildning

FSS avser att arrangera utbildning för dess medlemsföreningar baserat på efterfrågan och behov utgående från tillgängliga resurser och möjligheter. Föreningar som är intresserade av utbildning, kontakta FSS-/FSI-kansliet.

Allmän föreningsutbildning

FSS ordnar allmän, grenöverskridande utbildning i samarbete med Finlands Svenska Idrott r.f.

Grenspecifik utbildning

Den grenspecifika utbildningen ordnas i samarbete med Finlands Skidförbund (Hiihtoliitto), bl.a. föreningstränarutbildning steg 1-3 och Teknisk Delegat-utbildning på svenska. Vi skräddarsyr även gärna kurser för föreningarna.

Kombinera skidåkning med andra stadiets utbildning

Vörå Samgymnasium-Idrottsgymnasium är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i Finland och erbjuder en linje speciellt inriktad på skidåkning. Vid gymnasiet fungerar ungdomsolympiatränare Roland Villför och tränare Matias Strandvall för skidåkarna. I närheten av gymnasiet finns från och med 2017 även rullskidsbanan vid skidbacken i Vörå.

Foton från instagram: @fsskidor och @skidnaid

Finlands Svenska Skidförbund r.f.
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors
fss@idrott.fi
@fsskidor