Utbildning

FSS avser att arrangera utbildning för dess medlemsföreningar baserat på efterfrågan och behov utgående från tillgängliga resurser och möjligheter. Föreningar som är intresserade av utbildning, kontakta FSS-/FSI-kansliet.

Allmän föreningsutbildning

FSS ordnar allmän, grenöverskridande utbildning i samarbete med Finlands Svenska Idrott r.f.

Grenspecifik utbildning

Den grenspecifika utbildningen ordnas i samarbete med Finlands Skidförbund (Hiihtoliitto), bl.a. föreningstränarutbildning steg 1-3 och Teknisk Delegat-utbildning på svenska. Vi skräddarsyr även gärna kurser för föreningarna.

Kombinera skidåkning med andra stadiets utbildning

Vörå Samgymnasium-Idrottsgymnasium är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i Finland och erbjuder en linje speciellt inriktad på skidåkning. Vid gymnasiet fungerar ungdomsolympiatränare Roland Villför och tränare Matias Strandvall för skidåkarna. I närheten av gymnasiet finns från och med 2017 även rullskidsbanan vid skidbacken i Vörå.

Skidtränarens utbildningsstig

Tränarutbildning STEG 1 – 50 h (FSS)


Mål: Tränaren kan planera och genomföra ett träningspass och förstår hur enskilda träningspasset hör till en större helhet.  Tränaren kan använda både kunskap och skicklighet i olika skidträningar och undervisning.

Tränaren kan beskriva: 

  • delarna som hör till träningens hela innehåll och omfattning 
  • grenspecifika krav
  • barnens och ungdomarnas uppväxt och steg i utvecklingen 
  • känslornas och interaktionens inverkan på träningssituationerna. 

Målgrupp: föreningens tränare, hjälptränare och aktiva idrottare.

Förverkligande: Mångsidig undervisning innehållande webinar, distansundervisning, närtillfällen och personliga utvecklingsuppgifter 

Nästa steg-1 tränarutbildning ordnas på Norrvalla och Solvalla 22.3.-17.5.2023. För anmälan och mera information

Steg-1 Norrvalla

Steg-1 Solvalla

Tränarutbildning STEG 2 – 135 h (FSS)

Mål: Tränaren kan planera, genomföra och värdera träningsperioden samt förstå att den hör till en större helhet. Tränaren kan undervisa skidåkningens grenfärdigheter och -teknik  samt kunna använda de vanligaste sidoövningarna och tillämpa dessa tekniskt. 

Tränaren vet och kan ta i beaktande i träningsplaneringen: 

  • grunderna i träning av olika fysiska färdigheter
  • grunderna i mental träning och gruppdynamik 
  • människans uppväxt och utveckling 
  • grunderna i skidvallning 

Målgrupp: föreningstränare, träningsgruppernas ansvariga tränare 

Förverkligande: Mångsidig undervisning som innehåller närundervisning 2 st, individuella utvecklingsuppgifter, e-moduler och webinarier. 

Tränarutbildning STEG 3 – 220 h (SHL)

Mål: Tränaren kan planera, genomföra och utvärdera årets hela träningsprocess och förstår att den hör till en större helhet. Tränaren förstår grenkraven och kan anpassa träningen efter idrottarens helhetsbehov. Han behärskar olika uppföljningsmetoder av utvecklingen och kan leda verksamheten för föreningens tränarteam samt kan använda sig av olika experter i sin verksamhet.  Tränaren behärskar grunderna i skidvallningen och skidval. 

Målgrupp: föreningens huvudtränare, personliga tränare Förverkligande: Mångsidig undervisning som innehåller närundervisning 4 st, personliga utvecklingsuppgifter, webinarier och mentorskap.