Jämställdhet och likabehandling

I enlighet med de förordningar och direktiv som ställs på varje arbetsgivare, utbildningsanordnare och verksamhetsarrangör skall en plan för jämställdhet och likabehandling utarbetas. Denna jämställdhets- och likabehandlingsplan omfattar alla som tar del av Svenska Finlands Skidförbunds verksamhet dvs. anställda, förtroendevalda, idrottare, tränare, ledare och andra aktiva. Jämställdhet – och likabehandlingsarbete görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott och dess jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Jämställdhet – och likabehandlingsarbete görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott och dess jämställdhets- och likabehandlingsplan.