FSS Vallaservice

FSS Vallaservice vid Junior-FM i Kontiolahti 14-16.2: Anmälningslänk och info.

Förbundet har sedan våren 2017 en servicetrailer till sitt förfogande, detta projekt har möjliggjorts tack vare ett samarbete med Ahola Transport. Servicetrailern finns på plats på alla värdetävlingar (bl.a. FM, Suomen Cup, Scandinavia Cup) i Finland. Serviceansvarige är Johan Öhberg.

Finlands Svenska Skidförbund r.f. erbjuder vallaservice åt alla FSS-medlemsföreningars idrottare under vinterns värdetävlingar. FSS vallateamet testar fram den bästa vallningen för dagen. Syftet är att idrottarna skall ha en konkurrenskraftig vallning.

Vad skall idrottaren göra?

-Idrottaren bör boka sin tävlingsvallning på förhand genom att fylla i anmälningslänken som laddas upp på FSS-hemsidor inför en tävling där FSS-vallaservicen är på plats.
– Skidorna märks med tejp där idrottarens namn samt starttid framgår.
Klassiska skidor:
-Klassiska skidornas fästzon skall putsas och ruggas upp med sandpapper (grovlek 80 – 100).
-Glidytorna skall siklas och borstas.
Skate skidor:
-Skidorna skall siklas och borstas.
Skidorna lämnas in till FSS servicetrailer kvällen innan tävlingen.
Skidorna kan hämtas ca 1 h före start.
Kontakta vallateamet vid förändringar eller annat ärende.
Vallningsservicen faktureras efter tävlingarna.

Under säsongen 2019-2020 är Vallatrailern på plats på följande tävlingstillställningar: