FSS Höstmöte 2020 och seminarium 10.10

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt Höstmöte 2020 lördagen den 10:e oktober 2020 kl. 15.00.

På grund av accelererande Covid-19 epidemi i Finland oktober 2020 och dess inverkan på sociala sammankomster, har Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. beslutat att förbundets höstmöte 10.10.2020 arrangeras som distansmöte!

Deltagande på förbundsmötet sker genom att klicka på nedanstående länk och ansluta till distansmötet: meet.google.com/xun-knbc-jvz

Inlämning av fullmakter och test av förbindelser börjandes kl. 14.30. Befullmäktigat ombud som deltar på distans – bör skicka skannad kopia eller foto på undertecknad fullmakt till wilhelm.stenbacka@idrott.fi eller per telefon/whatsapp till numret 0401931394 före mötet påbörjas, senast 10.10.2020 kl 14.59.

Före höstmötet arrangeras ett öppet miniseminarium kring aktuellt inom träning och vallning mellan 13.00-14.30. Seminariet är öppet för alla intresserade. Även seminariet arrangeras på distans – man ansluter till seminariet på möteslänken för höstmötet ovan.

Seminarieprogram:

Höstmötesprogram:

  • 14.30 Inlämning av fullmakter och test av förbindelser inför höstmötet
  • 15.00 FSS stadgeenligt höstmöte
    (föredragningslistan för höstmötet finns bifogad)

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen meddela härom till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före mötet.

Enligt § 9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 10 röster.

Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid omröstning får endast ett av ombuden utöva föreningens rösträtt.

Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10 röster.

Välkommen!

Mats Johansson
Förbundsordförande

Wilhelm Stenbacka
Ombudsman

Mötesmaterial

(Mötesmaterial uppdateras vid behov före mötet och de aktuella versionerna finns tillgängliga på denna sida.)


Bilagor till Höstmötet

Tekniska tips för deltagande på digitalt förbundsmöte.


Om representant för medlemsförening i FSS önskar delta vid förbundsmöte fysiskt (vilket är respektive medlems rätt enligt föreningslagen), önskas att ombud tar kontakt med förbundsstyrelsen eller FSS-ombudsman Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi). Vid behov kan vi försöka ordna så att representanten kan närvara i det utrymme där ombudsmannen, eller annan FSS ansvarsperson, deltar i distansmötet.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott fss förbundsmöte kommunikation Okategoriserade