Trakasseriombud

Från och med 2023 har FSS ett trakasseriombud som kan kontaktas om man upplevt eller sett någon form av trakasserier.

Trakasseriombuden har en utbildning i vad det betyder att vara trakasseriombud och vet eller kan instruera vilka åtgärder som ska göras. Tröskeln att ta kontakt med någon av dem ska vara så låg som möjligt och all form av kontakt tas på allvar.

Trakasseriombud:

Malin Johansson tel.nr. 040-535 9629 eller epost: majohmaria@gmail.com