FSS Steg 2 tränarutbildning – Norrvalla & Solvalla 03.05.–14.11.2024


FSS tränarkurs Steg 2 kommer att starta 03.05.2024 – 14.11.2024. Målgruppen är för klubbtränare, ansvariga tränare för grupper. Sista anmälningsdag 8.3.2024.


FSS tränarutbildning Steg 2

Mål: Tränaren vet hur man planerar, genomför och utvärderar träningsperioder och förstår att den ingår i en större helhet. Tränaren vet hur man lär ut skidåkningens grenfärdighet, teknik och allmän mångsidig träning samt de olika tekniska tillämpningarna av de vanligaste sidoövningarna.

Tränaren kan och vet vad man ska ta hänsyn till när man planerar träning:

1)grunderna för att träna olika fysiska egenskaper

2)grunderna i mental träning och gruppdynamik

3)fysiologisk tillväxt och utveckling

4)grunderna i vallning

Målgrupp: klubbtränare, ansvariga tränare för grupper

Genomförande: Flerformsstudier inklusive 3st kurshelger på Norrvalla/Solvalla, inlämningsuppgifter i Moodle, och webbseminarier

Utbildare: huvudutbildare Jonas Lindell och övriga utbildare bl.a. Niclas Nyman och Jonna Skrifvars

FSS STEG 2 – sammanlagt 135 h

Gemensamt NÅID/ÖID med närtillfällen i Solvalla och Norrvalla. Beroende på deltagarna kan vi eventuellt slutligt bestämma platserna.

Norrvalla eller Solvalla närtillfällen, alla har gemensam distansundervisning.

3.-5.5. Norrvalla eller Solvalla

22.5. Webbinarium

28.8. Webbinarium

4-6.10. alternativt 27.-29.9. Norrvalla eller Solvalla

14.11. Webbinarium

29.11.-1.12 alt. 10.-12.1. eller 3.-5.1. Norrvalla (beroende på idrottens skolläger).

Pris:

Alternativ 1: Utbildning och logi med helpension på Norrvalla/Solvalla 750€

Alternativ 2: Utbildning utan logi men med 2 x lunch och 2 x middag 395€, fyll i på tilläggsuppgifter om du inte övernattar

Kontaktinformation

Thomas Asp
thomas.asp@folkhalsan.fi