Träning

FSS träningsverksamhet består av läger och träningsverksamhet för förbundets träningsgrupp(er). Träningsverksamheten förverkligas i samarbete med distriktens träningsverksamhet.

FSS arbetar för en ren och trygg idrott. Förbundet har som målsättning att all dess träningsverksamhet samt all träningsverksamhet i dess medlemsföreningar sker på etiskt, moraliskt och socialt godtagbara hållbara grunder.