TD-verksamhet inom FSS

Tävlingsarrangörerna ombedes kontakta sina TD:n i god tid innan tävlingarna.
Vid frågor angående tävlingsarrangemangen eller TD-uppdragen, kontakta
FSS Tävlings- och TD-ansvarig, Lotta Wasström, e-post: lotta.wasstrom@gmail.com eller tel.nr. 050-5146172.