TD-verksamhet inom FSS 2019-2020

Säsongen 2019-2020 TD-uppdrag inom FSS

Tävlingsarrangörerna ombedes kontakta sina TD:n i god tid innan tävlingarna.
Nya TD-rapportblanketten hittas på  https://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/1728/td-raporttilomake-2019.docx. Den ifyllda rapporten returneras per e-post till tävlingsarrangören, distriktets TD-ansvarige (mattias.skog@multi.fi) och skidförbundet (larissa.erola@hiihtoliitto.fi) inom tre dagar efter tävlingen. Den ifyllda blanketten namnges ”tävlingens nummer_TD-raportti_tävlingens namn_datum” (t.ex. 683_TD-raportti_FSSM_6-8.3.2020).

Vid frågor angående tävlingsarrangemangen eller TD-uppdragen, kontakta
FSS Tävlings- och TD-ansvarig, Mattias Skog (mattias.skog@multi.fi, tel. +358 44 721 8373)