TD-verksamhet inom FSS

Tävlingsarrangörerna ombedes kontakta sina TD:n i god tid innan tävlingarna.
Vid frågor angående tävlingsarrangemangen eller TD-uppdragen, kontakta
FSS Tävlings- och TD-ansvarig, Mattias Skog (mattias.skog@multi.fi, tel. +358 44 721 8373)