FSS Nyhetsbrev November 2020

Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidareförmedla detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.

Tävlingssäsongen är igång

Skidsporternas tävlingssäsong 2020-2021 är inledd. Vintersportarens fest – tävlingssäsongen – sträcker sig från månadsskiftet oktober-november fram till mitten av april. Finlands Svenska Skidförbund önskar alla tävlingsarrangörer en snörik vinter och alla tävlanden en framgångsrik tävlingssäsong!

FSS vallaservice under tävlingssäsongen 2020-2021

Finlands Svenska Skidförbund r.f. erbjuder vallaservice åt alla FSS-medlemsföreningars idrottare under vinterns värdetävlingar. FSS vallateamet testar fram den bästa vallningen för dagen. Syftet är att idrottarna skall ha en konkurrenskraftig vallning. 

Under tävlingssäsong 2020-2021 är FSS-vallatrailern på plats under 11 tävlingsveckoslut – däribland säsongens varje senior-FM-, junior-FM- och Suomen Cup-veckoslut samt Silvertrissefinalerna i Taivalkoski och Scandinavia Cupen i Rovaniemi. Första stopp blir vid Suomen Cup i Vuokatti 7-8.11.

För att bekanta dig med hur FSS-servicen fungerar under 2020-2021 och för att se vallatrailerns kalender 2020-2021 – läs denna artikel på FSS-sidor. Varje idrottare bokar FSS-vallning genom en bokningslänk, som publiceras på fss.idrott.fi alltid 1-2 veckor före tävlingsveckoslutet i fråga. 

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Undervisnings- och kulturministeriets föreningsstöd är statens ekonomiska stödform för idrottsföreningar med avsikt att stöda och utveckla idrottsverksamhet på gräsrotsnivå. Ansökningsperioden för 2021-utvecklingsstöd pågår mellan 13.11-18.12.2020 (kl. 16.15). 

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas möjlighet till utövande av idrottshobbyer samt för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Ministeriets understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Läs mer om hur ni ansöker på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Vid frågor, kontakta ministeriets ansvarsperson(er) eller FSI:s personal. Notera även att flera av idrottens regionorganisationer (Liikunnan aluejärjestöt) arrangerar sparrkvällar och webbkliniker (på finska) kring ansökning av statens föreningsstöd.

Pajulahtis “Uthållighetswebinarium” 23-24.11

Idrottsinistitutet Pajulahti arrangerar sitt årliga seminarium kring uthållighetsidrott som webinar må-ti 23-24.11. Uthållighetsseminariets två huvudteman är 1) Unga finländska uthållighetsidrottares träning, och 2) Höghöjdsträning som förberedelse för tävling. 

Uthållighetswebinaren arrangeras som en del av de finländska uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt och involverar input från diverse nationella grenförbund och Olympiska kommitténs elitidrottsenhet (Huippu-urheiluyksikkö) samt vetenskaplig expertis från Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott (KIHU). Webinaren innehåller även internationella gästföreläsare. Webinarspråk: finska och engelska.

Deltagande på webinariet är gratis. Anmälning öppnar 8.11. Föreläsare, program och mera information här.

Uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt – webinar-inspelningar kring träning för barn och unga

De finländska uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt arrangerade under oktober en serie webbföreläsningar där de nationella grenförbunden redogjorde för den egna grenens träningslinjer för barn och unga. Även skidsporternas nationella träningslinjer och -rekommendationer för barn och unga presenterades (på finska) under föreläsningsserien. Föreläsningarna spelades in och går att se på Pajulahtis sidor eller på Kihus Youtube-kanal (KihuTV). På KihuTV finns även inspelade föreläsningar från tidigare år kring fortfarande aktuella och viktiga teman inom uthållighetssporter. 


Hiihtoliitto informerar

Hiihtoliittos Tieto ja Taito. Sisu. -föreningswebinarer

Hiihtoliitto arrangerar en öppen webinar-serie (på finska) under säsong 2020-2021 för alla medlemsföreningar och personer intresserade av föreningsverksamhet. Webinarerna (7 st) berör olika delar av skidsporternas föreningsverksamhet med den nya nationella träningslinjen som röd tråd. Respektive webinar kretsar kring ett specifikt tema och är ungefär 1,5h till sin längd. Teman, tidtabell, anmälning och mer info går att se här.

Hiihtoliittos utbildningsverksamhet samt Ampumahiihtoliittos utbildningar

Hiihtoliitto ordnar bl.a. tränarutbildningar (på finska) för längdåkning samt backhoppning och kombinerat. Kalendern för Hiihtoliittos tränarutbildningar hittas här. Information om Hiihtoliittos TD-utbildningar hittas här. På kommande är FIS-nivåns TD-utbildning på distans 14-15.11 (anmälningsdeadline 12.11) och nationell TD-repetitionskurs på distans 21-22.11 (anmälningsdeadline 15.11). Nytt för 2020 är att TD-kurs, nivå C inom kort kan utföras som webbkurs (på finska). Denna webbkurs kommer att öppnas under hösten 2020. 

Hiihtoliittos vallnings- och servicekurser hittas här.

Ampumahiihtoliitto har publicerat tidpunkter för tränarutbildningar inom skidskytte 2020. Ta en titt på var och när du kan utbilda dig till skidskyttetränare på SAHL:s sidor: 


Finlands Svenska Idrott informerar

På samma linje -projektets slutseminarium 24.11

Den 24.11.2020 kl. 10-16 välkomnar vi er med på På samma linjes slutseminarium där projektets resa mot en mer jämställd, normmedveten och inkluderande idrotts- och ungdomsverksamhet sammanfattas. Under seminariet presenteras resultat, konkreta verktyg och metoder som utvecklats under projektets gång. Dagen kommer att vara fylld av inspiration, nya idéer och erfarenhetsutbyte för alla de som vill vara en del av förändringsarbetet och medverka för en modern och framgångsrik idrotts- och ungdomsverksamhet. Seminariet arrangeras i hybridform, anmälning senast 17.11. Mer information hittas här. Evenemanget finns även på facebook

FSI:s och På samma linjes guider kring inkludering, jämlikhet och likabehandling inom idrott

Projektet På samma linje har publicerat ett antal guider under sin snart tvååriga färd. Projektet har publicerat guider riktade för både föreningar och för idrottsutövare. Guiderna är skapade för att hjälpa aktiva i idrottsföreningar att komma igång med utvecklingsarbete inom föreningen och på så sätt skapa en mer tillgänglig, trygg och hållbar idrottsverksamhet i samhället. Bekanta dig med de tillgängliga guiderna kring bland annat inkludering, jämlikhet och likabehandling inom idrott på projektets hemsidor

Vid frågor, kontakta projektteamet som hjälper och svarar gärna på frågor. Mera info, uppkommande tillställningar, kampanjer och workshops – https://sammalinje.fi/


Påminnelser från tidigare nyhetsbrev

FSSM i Närpes 19-21.2.2021 

FSS förbundsstyrelse har tillsammans med arrangören Närpes Kraft Skidförening beslutat tävlingsdatum för FSSM inkommande vinter. Förbundsmästerskapen på Vargberget i Närpes kommer att arrangeras fre-sö 19-21.2.2021.

Videomaterial och presentationer från FSS-webinar 10.10

I samband med FSS stadgeenliga höstmöte arrangerades en öppen webinar kring träning och vallning. Förbundets tränare – Matias Strandvall, Roland Villför och Henrik Byggmästar, föreläste om 2020-talets skidåkningsträning inom FSS och inom Finland. FSS service-ansvarig, Johan Öhberg höll ett föredrag om aktuellt inom vallning och utrustning, dagen efter att FIS informerat om att förbudet mot fluorvallor träder i kraft först inför säsong 2021-2022. 

Tränarnas och Öhbergs presentationer under webinaren bandades in och finns tillgängliga på FSS-sidor. Materialet från tränarnas presentation finns även tillgängligt i PDF-form.

Suomisport föreningstjänstens presentationstillfällen (webinarer) under hösten

Suomisport är en digital lösning för administration av idrott. Många känner igen Suomisport som portalen var man inhandlar tävlingslicenser och tillhörande försäkringar. Olympiska Kommittén utvecklar Suomisport till att bli hela nationella idrottens digitala administrationsplattform. Olympiska Kommittén har lanserat Suomisport-föreningstjänsten, en tjänst skapad för digital administration av idrottsföreningar. Längs med hösten ordnas web-tillfällen (på finska) där Suomisport-föreningstjänsten presenteras och där tjänstens olika delar introduceras. Är man intresserad av att modernisera och digitalisera föreningsadministrationen (bl.a. evenemangshantering, ekonomi, medlemsregister) lönar det sig att bekanta sig med tjänsten genom webinarieserien. Distanstillfällenas tidpunkter, mer info och anmälningar här.

Tävlingskalendrar 2020-2021 publicerade

Hiihtoliitto har publicerat datum och tävlingsformer för vinterns huvudtävlingar (alla FM-tävlingar, Silvertrissefinaler, Suomen Cup, Scandinavia Cup, FIS-tävlingar etc.). Bekanta dig med listan över vinterns huvudtävlingar på Hiihtoliittos sidor. Alla huvudtävlingar finns även synliga på den nationella tävlingskalendern hiihtokalenteri.fi. Observera att datumen och tävlingsformerna i nuläget ännu är preliminära. Hiihtokalenteri har även uppdaterats med nationella tävlingar och nationella långlopp. Tävlingsansökan för distriktstävlingar är öppen hela säsongen. 

Även nationella tävlingskalendrar för backhoppning och kombinerat finns publicerade: Modeo Cup och Yhdistetty Cup, juniorernas (16-klassen och yngre) nationella tävlingskalender samt 18- och allmänna klassernas nationella tävlingskalender. 

Ampumahiihtoliitto har i början av oktober publicerat den nationella tävlingskalendern för skidskyttet. Skidskyttekalendern hittas här. I skidskyttet invigs tävlingssäsongen också i början av november med granskningstävlingar i Olos och GP-tävlingar i Kontiolahti.

Säsong 2020-2021 licenser och FIS-koder tillgängliga

Hiihtoliittos tävlingslicenser, Skipasser och FIS-koder för tävlingssäsong 2020-2021 är tillgängliga för inhandlande. Även Ampumahiihtoliittos licenser för säsong 2020-2021 är nu tillgängliga. Alla licensprodukter inhandlas via Suomisport. Den nationella tävlingslicensen bör vara inhandlad och i kraft före man anmäler sig till säsongens första tävling. Varje idrottare ansvarar själv för att egen FIS-kod är i kraft före anmälning till FIS-tävlingar.


Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta ombudsmannen om er förening önskar informera övriga skidande Svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Hälsningar,
Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Kategorier:
#respektinomidrott Finlands Svenska Idrott fss FSS Service FSS-service FSSM Föreningsverksamhet kommunikation nyhetsbrev Suomen Cup träning tävling vallaservice