Mats Johansson omvald till FSS-ordförande för 2021

Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. höll stadgeenligt höstmöte lördagen 10.10 som distansmöte. Höstmötet arrangerades i samband med webinarium kring träning och vallning.

Nuvarande förbundsordförande Mats Johansson fick förnyat förtroende då höstmötet omvalde Mats till ordförande för förbundet även 2021. De tre styrelsemedlemmarna i tur att avgå fick likaså förtroendet att fortsätta i sina uppdrag för en mandatperiod på två år.

Före det egentliga höstmötet arrangerades ett öppet webinarium kring träning och vallning. Förbundets tränare – Matias Strandvall, Roland Villför och Henrik Byggmästar, föreläste om 2020-talets skidåkningsträning inom FSS och inom Finland. FSS valla-ansvarig Johan Öhberg höll ett föredrag om aktuellt inom vallning och utrustning, dagen efter att FIS informerat om att förbudet mot fluorvallor träder i kraft först inför säsong 2021-2022. Inbandningarna från webinariet finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Utöver höstmötets stadgeenliga punkter presenterades och fastställdes förbundets verksamhetsplan för 2021. Förbundspersonalen redogjorde för aktuellt inom förbundets verksamhet hösten 2020. Dessutom presenterade Jan Halonen Närpes Kraft Skidförenings planer och spårkartor för FSSM2021 på Vargberget i Närpes, 19-21.2.2021. Förbundsstyrelsen informerade även höstmötet om visionen att uppmärksamma FSSM-mästerskapens 100-åriga historia vintern 2022 genom att arrangera FSSM-sprinten på Olympiastadion i Helsingfors.

FSS förbundsstyrelse 2021

Ordförande Mats johansson

Styrelsemedlem Martin Strand (suppleant Mattias Skog)
Styrelsemedlem Malin Johansson (suppleant Maria Ljungqvist)
Styrelsemedlem Johan Lönnqvist (suppleant Kent Westerholm)
Styrelsemedlem Jan Halonen (suppleant Jim Snickars)
Styrelsemedlem Lotta Wasström (suppleant Jens Lindholm)
Styrelsemedlem Niklas Enlund (suppleant Sten-Ole Lund)

Styrelsen kontaktuppgifter hittas här.

Webinariets och höstmötets material

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott fss FSSM förbundsmöte Föreningsverksamhet