FSS vallaservice under 2020-2021

Finlands Svenska Skidförbund r.f. erbjuder vallaservice åt alla FSS-medlemsföreningars idrottare under vinterns värdetävlingar. FSS vallateamet testar fram den bästa vallningen för dagen. Syftet är att idrottarna skall ha en konkurrenskraftig vallning.

FSS har sedan våren 2017 en servicetrailer till sitt förfogande, detta har möjliggjorts tack vare ett samarbete med Ahola Transport. Servicetrailern finns på plats på alla värdetävlingar (bl.a. FM, Suomen Cup, Hopeasompa) i Finland. FSS serviceansvarige är Johan Öhberg.

OBS! Under tävlingssäsong 2020-2021 beaktas följande säkerhetsåtgärd: Ingen utom vallapersonalen får träda in i vallatrailern. Idrottare, tränare eller övriga personer som har ärende till vallapersonalen kommunicerar med vallateamet utanför trailern (dörren till trailern fungerar som gräns). Vallapersonalen använder skyddsmask inne i trailern samt då de bemöter idrottare utanför trailern.

Vad skall idrottaren göra?

-Idrottaren bör boka sin tävlingsvallning på förhand genom att fylla i anmälningslänken som laddas upp på FSS-hemsidor inför en tävling där FSS-vallaservicen är på plats.
– Skidorna märks med tejp där idrottarens namn samt starttid framgår.
Klassiska skidor:
-Klassiska skidornas fästzon skall putsas och ruggas upp med sandpapper (grovlek 80 – 100).
-Glidytorna skall siklas och borstas.
Skate skidor:
-Skidorna skall siklas och borstas.
Skidorna lämnas in till FSS servicetrailer kvällen innan tävlingen, vanligtvis senast kl. 18.
Skidorna kan hämtas ca 1 h före start.
Kontakta vallateamet vid förändringar eller annat ärende.

Tävlingsvallning vid FSS-trailer säsongen 2020-2021 kostar 40 € / par, varav FSS understöder varje FSS-idrottare med 10 € / par. FSS-åkare faktureras därmed med 30 € per vallat skidpar. Vallningsservicen faktureras efter tävlingarna.

Säsong 2020-2021

Under säsongen 2020-2021 är Vallatrailern på plats på följande tävlingstillställningar:

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott fss FSS Service FSS-service Suomen Cup tävling vallaservice