FSS Nyhetsbrev December 2020

Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidareförmedla detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.


Coronapandemins inverkan på skidsporterna i Finland under vintern 2020-2021

Hiihtoliitto har i sina kanaler informerat om hur skidsporterna påverkas av den pågående coronaepidemin under vintern 2020-2021. Hiihtoliitto har utfärdat rekommendationer åt sina medlemsföreningar gällande bl.a. träningsverksamhet. Hiihtoliittos sammanfattande artikel som uppdateras regelbundet med ny information går att hitta här på Hiihtolittos sidor.

En svenskspråkig översättning av Hiihtoliittos artikel enligt dagsläget 8.12 finns på FSS-sidor. 

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Undervisnings- och kulturministeriets föreningsstöd är statens ekonomiska stödform för idrottsföreningar med avsikt att stöda och utveckla idrottsverksamhet på gräsrotsnivå. Ansökningsperioden för 2021-utvecklingsstöd pågår mellan 13.11-18.12.2020 (kl. 16.15). 

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas möjlighet till utövande av idrottshobbyer samt för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Ministeriets understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning. Läs mer om hur ni ansöker på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Vid frågor, kontakta ministeriets ansvarsperson(er) eller FSI:s personal. Notera även att flera av idrottens regionorganisationer (Liikunnan aluejärjestöt) samt de nationella grenförbunden arrangerar sparrkvällar och webbkliniker (på finska) kring ansökning av statens föreningsstöd.

Tävlingskalendrarna 2020-2021 lever och genomgår förändringar

De skärpta begränsningarna och nationella åtgärderna för att hindra coronaepidemins spridning påverkar skidsporternas nationella tävlingskalendrar avsevärt. Hittills har t.ex. längdåkningens Scandinavia Cup i Rovaniemi 12-13.12 inhiberats och junior-FM i Jyväskylä 2-3.1 skjutits upp till februari (20-21.2). Därtill har en majoritet av alla nationella tävlingsevenemang i december antingen inhiberats eller skjutits upp.

Ändringar i datum för vinterns tävlingar i längdåkning informeras på Hiihtoliittos kanaler och i den nationella tävlingskalendern hiihtokalenteri.fi. Observera att datumen och tävlingsformerna ännu kan leva. Även nationella tävlingskalendrar och datum för värdetävlingar i backhoppning och kombinerat samt skidskytte kan leva och uppdateras. För att få information om möjliga ändringar i dessa grenar bör man hålla ett öga på Hiihtoliittos och Ampumahiihtoliittos kanaler.


Hiihtoliitto informerar

Längdåkningens tävlingsregler uppdaterade inför 2020-2021

Hiihtoliittos regelgrupp har uppdaterat längdåkningens inhemska regler för säsong 2020-2021. Reglementet innehåller inte många ändringar eller nya regler, men de uppdateringar som gjorts gäller bl.a. återbetalning av deltagaravgifter vid inhibering av tävling, deltagarrätt i FM- och nationella tävlingar för utländsk tävlande, Silvertrissefinalernas startordning och vallning vid tävlingsformen parsprint. Tävlingsreglerna 2020-2021 (på finska) går att ladda ned på denna länk – ändringarna/uppdateringarna till tidigare regelverk är markerade med rött.

Hiihtoliittos Tieto ja Taito. Sisu. -föreningswebinarer

Hiihtoliitto arrangerar en öppen webinar-serie (på finska) under säsong 2020-2021 för alla medlemsföreningar och personer intresserade av föreningsverksamhet. Webinarerna (återstår ännu 4 av 7 st) berör olika delar av skidsporternas föreningsverksamhet med den nya nationella träningslinjen som röd tråd. Respektive webinar kretsar kring ett specifikt tema och är ungefär 1,5h till sin längd. Teman, tidtabell, anmälning och mer info går att se här.


Finlands Svenska Idrott informerar

Sammanfattande hälsningar från projektet På samma linje 

Under projekttiden (2018-2020) har skapats material som ger tips och stöder idrottsorganisationer i att öka jämställdhet och likabehandling inom olika idrottsverksamheter. Passa på att bekanta dig med följande material: 


Påminnelser från tidigare nyhetsbrev

FSS vallaservice under tävlingssäsongen 2020-2021

Finlands Svenska Skidförbund r.f. erbjuder vallaservice åt alla FSS-medlemsföreningars idrottare under vinterns värdetävlingar. FSS vallateamet testar fram den bästa vallningen för dagen. Syftet är att idrottarna skall ha en konkurrenskraftig vallning. 

Under tävlingssäsong 2020-2021 är FSS-vallatrailern preliminärt på plats under 11 tävlingsveckoslut – däribland säsongens varje senior-FM-, junior-FM- och Suomen Cup-veckoslut samt Silvertrissefinalerna i Taivalkoski.

För att bekanta dig med hur FSS-servicen fungerar under 2020-2021 och för att se vallatrailerns levande kalender 2020-2021 – läs denna artikel på FSS-sidor. Varje idrottare bokar FSS-vallning genom en bokningslänk, som publiceras på fss.idrott.fi alltid 1-2 veckor före tävlingsveckoslutet i fråga. 

Uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt – webinar-inspelningar kring träning för barn och unga

De finländska uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt arrangerade under oktober en serie webbföreläsningar där de nationella grenförbunden redogjorde för den egna grenens träningslinjer för barn och unga. Även skidsporternas nationella träningslinjer och -rekommendationer för barn och unga presenterades (på finska) under föreläsningsserien. Föreläsningarna spelades in och går att se på Pajulahtis sidor eller på Kihus Youtube-kanal (KihuTV). På KihuTV finns även inspelade föreläsningar från tidigare år kring fortfarande aktuella och viktiga teman inom uthållighetssporter. 

Suomisport föreningstjänstens presentationstillfällen (webinarer) under vintern

Suomisport är en digital lösning för administration av idrott. Många känner igen Suomisport som portalen var man inhandlar tävlingslicenser och tillhörande försäkringar. Olympiska Kommittén utvecklar Suomisport till att bli hela nationella idrottens digitala administrationsplattform. Olympiska Kommittén har lanserat Suomisport-föreningstjänsten, en tjänst skapad för digital administration av idrottsföreningar. Olympiska Kommittén ordnar regelbundet web-tillfällen (på finska) där Suomisport-föreningstjänsten presenteras och där tjänstens olika delar introduceras. Är man intresserad av att modernisera och digitalisera föreningsadministrationen (bl.a. evenemangshantering, ekonomi, medlemsregister) lönar det sig att bekanta sig med tjänsten genom webinarieserien. Distanstillfällenas tidpunkter, mer info och anmälningar här.


Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta kommunikationsansvarige om er förening önskar informera övriga skidande Svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Nuvarande ombudsmannens sista nyhetsbrev

FSS ombudsman Wilhelm Stenbacka övergår till andra uppgifter fr.o.m. årsskiftet. Kontaktuppgifter till FSS kommunikation- och administrationsansvarig från och med 1.1.2021 informeras på förbundets webbplats (fss.idrott.fi) närmare årsskiftet. Undertecknad tackar för samarbetet 2019-2020 och önskar alla en bra fortsättning på vintern!


Hälsningar,
Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Kategorier:
#respektinomidrott Finlands Svenska Idrott fss FSS Service FSS-service FSSM Föreningsverksamhet kommunikation nyhetsbrev Suomen Cup träning tävling vallaservice