Coronapandemins inverkan på skidsporternas tävlings- och hobbyverksamhet

Denna artikel är en översättning av Hiihtoliittos informativa artikel om hur skidsporterna påverkas av den pågående coronapandemin under december 2020. Hiihtoliittos artikel – som uppdateras med jämna mellanrum – hittas här. Se Hiihtoliittos artikel för att läsa den mest up-to-date informationen.


Coronapandemin orsakar förändringar i skidsporternas tränings- och tävlingskalendrar. Här sammanfattas helheten utgående från dagsläget 8.12.2020.

ALLMÄNT

Finlands regering fattade 23.10.2020 ett principbeslut om lokala och regionala rekommendationer för att förebygga spridning av coronaepidemin. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) specificerade principbeslutet med egna rekommendationer för idrotts- och kulturverksamhet inomhus.

Regeringens principbeslut samt UKM:s och THL:s rekommendationer ger lokala och regionala myndigheter möjligheten att vid behov, utgående från rådande epidemiologiskt läge, fatta lokala och regionala beslut för att förhindra spridning av epidemin. Beslut om möjliga begränsningar på utrymmen utnyttjade för fritids- och hobbyverksamhet fattas av respektive kommun.

Mer information om coronaepidemin på Statsrådets, THL:s och Regionförvaltningsverkens sidor.

HIIHTOLIITTOS ANVISNINGAR

Finlands Skidförbund (Hiihtoliitto) hänvisar i sina linjedragningar kring alla dess grenar och tävlings- samt hobbyverksamhet inom dessa grenar till regeringens och lokala hälsomyndigheters beslut, begränsningar och rekommendationer. Därtill ligger även Olympiska Kommitténs allmänna rekommendationer, vilka berör alla idrottsgrenar, i bakgrund för Hiihtoliittos linjedragningar.

Specificerade rekommendationer, som berör skidsporterna:

  • Träningsaktiviteter för (tränings)grupper bör arrangeras utomhus, all gruppträning inomhus bör undvikas.
  • Träningar bör arrangeras i små grupper, med tillräckliga säkerhetsavstånd.
  • Man bör speciellt noggrant se efter hygien och rymlighet vid utrymmen för tvätt och klädbyte.
  • Tränare/ledare bör använda munskydd. Även idrottare bör använda munskydd då detta är möjligt.
  • Idrottare bör i mån av möjlighet minimera kontakter utanför träning, för att trygga egen och övriga personers hälsosäkerhet.

Landslagsgruppers lägerverksamhet kan arrangeras inom Finland, förutsatt att lägerortens hälsomyndighet tillåter detta och inkvarteringsarrangören (eller lägerarrangören) kan garantera lägergruppen en säker ”bubbla” för lägerperioden. Landslagsverksamhet hänvisar i detta kontext till trupper från A-landslagen till U-18 landslagsgrupper.

Ansvarstränaren ansvarar för de eventuella lägrens arrangemang samt kommunikation till gruppernas idrottare.

Bör observeras, att sjukvårdsdistriktens (eventuella) utfärdade resebegränsningar i sista hand reglerar verksamheten.

Hiihtoliitto rekommenderar inte att riksomfattande läger eller tävlingar arrangeras för under 18-åriga (Silvertrisse- och övriga juniorgrupper) i längdåkning, backhoppning eller kombinerat under december-månad.

Hiihtoliitto rekommenderar att tävlingar redan inplanerade i kalendern arrangeras som regionala tävlingar för unga idrottare, som förbereder sig för säsongens huvudtävlingar. Arrangören är skyldig att följa med begränsningar och rekommendationer i egen region och samtidigt överväga alternativa tävlingsmodeller, som kunde stöda den egna regionens juniorers träning.

Tävlingsevenemangets arrangör kan vid behov begränsa deltagarantal eller geografisk deltaganderätt. Möjliga begränsningar bör alltid framföras i tävlingsinbjudan till tävling i fråga. Begränsning får baseras enbart på främjande av hälsosäkerhet och förhindrande av coronaepidemins spridning.

ÄNDRINGAR I TÄVLINGSEVENEMANG SÄSONG 2020-2021

Skidåkningens Scandinavia Cup i Rovaniemi (12-13.12) har inhiberats.

Continental Cup i backhoppning (Ruka 18-20.12) – beslut inväntas ännu tills vidare.

December
10.-12.12. Regionläger, backhoppning & kombinerat / inhiberat
12.-13.12. Rovaniemi, FIS-tävling, längdåkning/  inhiberat
13.12. Rovaniemi, Juniorcup backhoppning & kombinerat /  inhiberat

Januari
2.-3.1. Jyväskylä, junior-FM längdåkning / uppskjutet till 20.-21.2.2021
2.-3.1. Rovaniemi Modeo Cup, Yhdistetty Cup / inhiberat

Aktuellt läge gällande tävlingskalendern (nationella tävlingar och distriktstävlingar) kan granskas på Hiihtokalenteri.fi -tjänsten.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott fss Föreningsverksamhet kommunikation läger Okategoriserade träning träningsgrupp tävling Ungdomsverksamhet