Ansök till Idrottens skolläger i Vörå under 2020-2021

Idrottens skolläger riktar sig till unga skidåkare på årskurserna 7-9 under skolåret 20-21. Idrottens skolläger (=yläkoululeiritys) är  riksomfattande akademiläger som beställts av Finlands olympiska kommitté. FSS arrangerar Idrottens skolläger inom skidåkning tillsammans med Vasaregionens Idrottsakademi, VRIA, och Folkhälsan. Dessa läger är riktade till dig som vill utvecklas som idrottare.

Ansökan till Idrottens skolläger görs för en säsong i taget. Ansökan för säsong 2020-2021 bör göras senast 28.4.2020 kl 12. Ansökan skall göras på Folkhälsans sidor och även på Hiihtoliittos gemensamma ansökan för alla Yläkoulu-läger. Bakom Folkhälsans länk hittas också övrig info om skollägerverksamheten i Vörå.

Lägerstomme:

  • Läger 1. 24 -28.5.2020 Norrvalla. Startup för ny träningssäsong – *Detta läger kommer med stor sannolikhet att flyttas, beslut fattas under första veckan i maj.
  • Läger 2. 13-17.9.2020 Norrvalla. Gemensamt läger för alla grenar.
  • Läger 3. 22-26.11.2020 Norrvalla. Snöläger.
  • Läger 4. Månadaskiftet januari-februari 2021(exakt tidpunkt bestäms senare) Norrvalla. Snöläger.

Mera Information: Matias Strandvall: 0503421809

Kategorier:
fss läger träning tävling