FSSM, skidskytte Larsmo 13.3.2020

FSSM i skidskytte 2020 tävlas i samband med Larsmo IF:s nationella skidskyttetävling, Mellersta Österbottens Biathlon Gamesfredag 13.3.2020. Tävlingsform som arrangeras är Snabb skidskytte.

Vid Larsmo IF:s nationella tävlingar står därmed även FSS-förbundsmästerskap och -mästerskapsmedaljer på spel för tävlingssäsongen 2019-2020. Se ytterligare info om tävlingen samt anmälningen i Larsmo IF:s tävlingsinbjudan:

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS BIATHLON GAMES 13.3.2020

Nationell Skidskyttetävling och FSSM: Snabb skidskytte
Inskjutning: Kl: 10.30-11.45
Start: Kl: 12.00
Klasser: H/D 9-80
Plats: Larsmo Idrottspark, Norra Larsmovägen 70 Larsmo
Anmälning: Senast tisdag 10.03.2020. Kl:16.00 till Annika Vikström Västerbyvägen 381, 68560 Eugmo. E-post: larsmoif.biathlon@multi.fi
Deltagaravgift: 15€/ deltagare, 17 år och yngre 12€/deltagare. Avgiften betalas till Larsmo IF:s konto IBAN: FI245567 4120 0089 88

Förfrågningar: Dan Snåre tfn: 041-4593024
E-post: dan.snare@kewatec.fi

Mellersta Österbottens Biathlon Games (tävlingssidor, Larsmo IF)