FSS ordnar utbildning i samarbete med Finlands Svenska Idrott rf. Besök FSI:s utbildningssidor för mera information. Den grenspecifika utbildningen ordnas ofta i samarbete med Finlands Skidförbund rf.

Grenspecifik utbildning som FSS ordnar är bl.a. Föreningstränarutbildning och Teknisk Delegat utbildning på svenska. Vi skräddarsyr även gärna kurser för föreningarna. FSS ordnar också skidskolor för företag.

För mera information, kontakta fss[at]idrott.fi