Kom ihåg! FSS Vårmöte 24.6 kl 17 – på distans

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt

VÅRMÖTE 2020

onsdag den 24:e juni 2020 kl. 17.00.
FSS följer myndighetsrekommendationer gällande sociala sammankomster sommaren 2020, därmed hålls förbundets vårmöte som distansmöte.

Deltagande på förbundsmötet sker genom att klicka på nedanstående länk och ansluta till distansmötet: meet.google.com/hnp-yzfz-hmw

Inlämning av fullmakter och test av förbindelser börjandes kl. 16.30. Befullmäktigat ombud som deltar på distans bör skicka skannad kopia eller foto på undertecknad fullmakt till wilhelm.stenbacka@idrott.fi / +358401931394 före mötet påbörjas, senast 24.6.2020 kl. 16.59.

Medlemsförening som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen meddela härom till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före mötet.

Enligt § 9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 10 röster. Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid omröstning får endast ett av ombuden utöva föreningens rösträtt.

Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10 röster.

Välkommen!

Mats Johansson
förbundsordförande

Wilhelm Stenbacka
ombudsman

Mötesmaterial


Bilagor till Vårmötet

Tekniska tips för deltagande på digitalt förbundsmöte.


Riksdagen har 30.4 godkänt en undantagslag som tillåter samfund, däribland registrerade föreningar, att arrangera årsmöte vid icke-stadgeenligt tidpunkt samt som distansmöte, om omständigheter är sådana att specialarrangemang för mötesverksamheten är att föredra. Den tillfälliga lagen trädde i kraft 1.5.2020 och gäller fram till 30.9.2020.

Lagen möjliggör med andra ord att FSS Vårmöte arrangeras som distansmöte detta år även om FSS stadgar inte anger ett förbundsmöte på distans eller ett ombuds deltagande vid förbundsmöte genom telekommunikationsmedel möjliga. FSS förbundsstyrelse har beslutat att Vårmötet 2020 genomförs på distans med hänvisning till en fortfarande aktiv epidemi, varpå mötesverksamheten inom förbundet tills vidare arrangeras på distans – i enlighet med nationellt gällande rekommendationer.

Olympiska Kommitténs infoartikel om ovan beskrivna tillfälliga lag. (finska)

Direktlänk till den tillfälliga lagen om tillfälligt avvikande från bestämmelser i föreningslagen för att undvika spridning av Covid-19 epidemin. (finska)

Om representant för medlemsförening i FSS trots allt önskar delta vid förbundsmöte fysiskt (vilket är respektive medlems rätt enligt föreningslagen), önskas att ombud tar kontakt med förbundsstyrelsen eller FSS-ombudsman Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi). Vid behov kan vi försöka ordna så att representanten kan närvara i det utrymme där ombudsmannen, eller annan FSS ansvarsperson, deltar i distansmötet.

Kategorier:
fss förbundsmöte kommunikation Okategoriserade