FSS Nyhetsbrev Maj 2020

Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidarebefordra detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.

Hiihtoliittos nya “träningsdoktrin” – Suomalainen Latu

Hiihtoliitto och Forskningscentrum för tävlings- och toppidrott (KIHU) har sammanfattat en gemensam linjedragning för finländsk skidåkningsträning. Linjedragningen går på finska under namnet “Suomalainen Latu -Tieto ja Taito. Sisu.” och publicerades i samband med Hiihtoliittos tränar- och vallaklubbs vårseminarium 2.5. Avsikten med denna träningsdoktrin är att binda ihop och sammanfoga finländsk skidåkningsträning på alla nivåer från barn- och ungdomsidrott till internationell elitnivå under en gemensam nationell träningslinje. En annan målsättning är att genom ett heltäckande träningssystem uppdatera den finländska skidåkningsgträningen till att besvara de idrottsliga krav grenen ställer idag.

Den färska “träningsdoktrinen” finns än så länge tillgänglig enbart på finska. I det utförliga dokumentet presenteras vetenskapligt grundade rekommendationer för träning från >10 års ålder till vuxen ålder. Utöver rekommendationer kring träningsplanering, träningsrytm och exempelveckor innehåller dokumentet även bl.a. rekommendationer för psykisk träning, näring, fysiska tester och uppföljning.

Suomalainen Latu – Tieto ja Taito. Sisu är tillgängligt på Hiihtoliittos sidor. Presentationer, PDF-slides och annat material relaterat till publikationen som presenterats vid tränar- och vallaklubbs vårseminarium 2.5 finns uppladdat här. Allt material är avsett för den finländska skidåkningen, alltså är de öppet tillgängliga för föreningar, idrottare och tränare.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd till idrottsföreningar finns nu att söka

Idrotten beviljades tidigare under våren ett statligt stödpaket på ca. 20 milj. euro. Stödpaketet är ämnat för att hjälpa aktörer inom idrottssektorn (däribland idrottsföreningar) att klara sig genom de ekonomiska utmaningarna coronapandemin och rådande begränsningar skapat.  Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan inom fyra olika kategorier för aktörer inom idrottssektorn. Två av kategorierna riktar sig till idrottsföreningar. Understöden söks från lokala Regionförvaltningsverken samt Undervisnings- och kulturministeriet.

Mera info, ansökningslänk och kontaktuppgifter hittas på FSI:s webbplats. Notera att deadlinen för stödansökan är torsdag 14.5 (kl 16.15).

FSS träningsverksamhet 2020-2021

Upplägget för FSS träningsverksamhet säsongen 2020-2021 tar form. FSS träningsgrupper kommer 2020-2021 att bestå av en Elitgrupp och en Utmanargrupp. Träningsgrupperna kommer att ha dels åtskilda och dels gemensamma träningsaktiviteter. Centrala teman i all FSS träningsverksamhet 2020-2021 är utvecklandet av idrottares överkroppskapacitet, hopputhållighet och grenspecifika skicklighet på skidor. En preliminär plan över gruppernas lägerverksamhet och övrig info finns här. FSS kommer att anpassa och vid behov göra förändringar i lägerplanen om epidemiläget och myndighetsdirektiven så kräver.

Ansökningstiden till FSS Utmanargrupp och ÖID träningsgrupp har gått ut 11.5. Behandling av ansökningar görs under veckorna 20 och 21. Träningsgrupperna kommer således att publiceras under andra halvan av maj.

Skidnåid informerar om sin verksamhet 2020

Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt (NÅID) Skidsektion har i april publicerat info om den planerade verksamheten under sommaren och hösten 2020. Planen innehåller bl.a. träningsläger, sommarskidskola och träningsdagar. Bekanta dig med Skidnåids planerade verksamhet här


Hiihtoliitto informerar

Säsong 2020-2021 licenser och FIS-koder tillgängliga fr.o.m. vka 21

Hiihtoliittos tävlingslicenser, Skipasser och FIS-koder för inkommande tävlingssäsong blir tillgängliga för inhandlande fr.o.m. vecka 21. Alla licensprodukter inhandlas via Suomisport. Den eventuella licensförsäkringen hålls i kraft utan avbrott om man inhandlar den nya licensen inom juni-månad. Genom att inhandla FIS-koden i samband med licensköpet försäkrar man sig om att FIS-koden hålls i kraft utan avbrott.

Tävlingsansökningar för säsong 2020-2021 & FM-ansökningar för 2022

Föreningar intresserade av att arrangera FIS-tävlingar i skidåkning under inkommande vintersäsong samt FM-tävlingar i skidåkning under 2022 bör fylla i ansökan senast 15.6. Ansökan görs med Hiihtoliittos ansökningsblanketter – FM-2022 här och FIS-tävlingar 2020-2021 här.

Tävlingsansökan för nationella tävlingar vintersäsongen 2020-2021 och för rullskidtävlingar under barmarkssäsongen är likaså öppna. Deadline för dessa ansökningar är 31.8. Ansökan för nationella skidtävlingar och rullskidtävlingar görs på Hiihtokalenteri. 

Sommartävlingar och vintertävlingar (bl.a. FM och nationella cup-tävlingar) i backhoppning och kombinerat bör göras senast 31.8. Ansökningsblanketten för tävlingar i dessa grenar hittas här.

Säsong 2020-2021 licens- och tävlingssäsong börjar 1.6. Hiihtoliitto publicerar kalenderstommen för tävlingssäsong 2020-2021 i augusti, enligt plan under vecka 33.

Föreningsbyte deadline 31.7

Föreningsbyten skall detta år undantagsvis göras senast 31.7. Den nya säsongens licens- och tävlingsperiod påbörjas dock 1.6, vilket betyder att idrottare som ämnar byta förening bör göra föreningsbytet innan deltagande i eventuella sommartävlingar. Juniorer som tävlar i H/D 16 eller yngre tävlingsklasser under inkommande säsong får byta förening även efter 31.7, men även för dessa juniorer bör föreningsbytet vara gjort innan första tävlingsdeltagandet. 

Man kan alltså representera enbart en förening under licensperioden 1.6.2020-31.5.2021. Vid föreningsbyte är det idrottarens nya förening som gör anmälan om föreningsbytet till Hiihtoliitto. Mera info om förfarande vid föreningsbyte, regler och dokument finns på Hiihtoliittos sidor här (på finska).

Rullskid FM i Vuokatti 1-2.8.2020

Rullskid-FM har beviljats Vuokatti för 2020. Tävlingarna har FM-värde i H/D allmänna klasserna, H/D20 samt H/D18 förutsatt att klassen  i fråga har minst 10 deltagare. Huruvida dessa och övriga sommartävlingar kan arrangeras dikteras av hur Coronapandemin utvecklas under sommaren.

Barnens snödagar 2020-2021

Hiihtoliitto söker arrangörer för Barnens Snödagar (Lasten Lumipäivät) för vintern 2020-2021. Ansökan är öppen mellan 1.5 och 30.6. Ansökan är avsedd för Hiihtoliittos medlemsföreningar och kommunala läroanstalter. Barnens snödagar-turnén arrangeras mellan december 2020 och mars 2021. Mera info och ansökning finns att läsa här


Finlands Svenska Idrott informerar

Statens Idrottsråds utredning om coronapandemins akuta inverkan på idrottsföreningarnas ekonomi och verksamhet

Statens Idrottsråd gör en utredning gällande coronapandemins akuta inverkan på idrottssektorn i Finland. Som en del av utredningen görs en förfrågan till olika grenars idrottsföreningar. Genom förfrågan kartläggs coronapandemins inverkan på föreningarnas ekonomi och verksamhet. Målsättningen är att skapa en gemensam lägesbeskrivning till alla beslutsnivåer (UKM, VLN, grenförbund, kommuner) samt ge information som kan fungera som stöd i beslutsfattande.

För att vi skall få ut information från enkäten som berör våra en-, två- och flerspråkiga föreningar önskar vi att ni i svaren på fråga 11 kryssar i FSI (Finlands Svenska Idrott). De svenskspråkiga greninriktade förbunden, bl.a. FSS, saknas i listan på fråga 10. Mer info och länk till enkäten hittas här. Enkäten är öppen fram till sö 17.5.

FSI:s På Samma Linje -projekt erbjuder föreningsstöd och föreningsutbildning

På Samma Linje – projektet arbetar för jämställdhet och likabehandling inom finlandssvensk idrott samt för att förstärka den finlandssvenska idrottens färdigheter att motverka trakasserier inom idrott. På Samma Linje (PSL) finns till som stöd och samtalspart om er förening är under ett förändringsarbete. Stödet skräddarsys enligt behovet. Till exempel hjälper PSL föreningar i att skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplan, introducera verktyg för att kartlägga nuläge vad gäller jämställdhet och mångfald samt genom att erbjuda skräddarsydda workshops enligt behov.

Utbildning inom följande teman erbjuds:

  1. Ökad normmedvetenhet och likabehandling
  2. Jämställdhets- och likabehandlingsplan
  3. Öka mångfalden och inkludera nyanlända 
  4. Respekt inom idrott
  5. Handlingsplan för att motverka mobbning och sexuella trakasserier

Mera info och kontaktuppgifter – https://sammalinje.fi/


Påminnelser från förra nyhetsbreven

Årsrapport 2019 – nya kontaktuppgifter noterade

Tack till alla som fyllt i årsrapporten för 2019 verksamhet. Jag har plockat kontaktuppgifterna för kontaktperson(er)/sektionsansvarig(a) som angivits i årsrapporten och lagt dessa med i mottagarförteckningen för dessa nyhetsbrev. Syftet är naturligtvis att nå ansvarspersoner och aktiva inom respektive FSS medlemsförening med aktuell information. Om du inte vill vara mottagare för detta nyhetsbrev (skrivs ca. 1 gång / månad), vänligen informera wilhelm.stenbacka@idrott.fi om detta, så tas du bort från mottagarlistan. 

Ingen föreningsranking för 2019-2020

Hiihtoliitto har bestämt att ingen föreningsranking beräknas för den gånga säsongen 2019-2020. Beslutet baserar sig på att en avsevärd andel av nationella tävlingar (bl.a. FM-tävlingar och Silvertrissefinalerna), motionsevenemang och Barnens snödagar-evenemang inställts under säsongen på grund av snöbrist eller Korona-epidemin. En föreningsranking med detta utgångsläge skulle inte kunna framställa en realistisk och jämförbar bild över föreningsverksamheten i landet under 2019-2020. Beslutet gäller förutom längdåkning även backhoppning och kombinerat.

Små justeringar till deltagarrätt i Hopeasompa-finalerna

Större justeringar till tälvingsklasser eller deltagarrätter i junior-FM eller Silvertrisse-finaler kommer inte att införas 2020-2021. 13-16-åringarna tävlar fortfarande i Silvertrisse-finalerna och 17-23-åringarna i junior-FM. Den enda förändringen är att 12-åringar har rätt att delta i H/D13-klasserna i Silvertrisse-finalen (precis som 12-åringar redan tidigare fått delta i Silvertrisse-stafetterna). Fr.o.m. 2020-2021 kommer även startgrupperna för Silvertrisse-finalens individuella tävling att slopas.

Hiihtoliittos tränar- och serviceutbildningar samt Ampumahiihtoliittos utbildningar

Hiihtoliitto ordnar bl.a. tränarutbildningar (på finska) för längdåkning samt backhoppning och kombinerat. Kalendern för Hiihtoliittos tränarutbildningar hittas här

Ampumahiihtoliitto har publicerat tidpunkter för tränarutbildningar inom skidskytte 2020. Ta en titt på var och när du kan utbilda dig till skidskyttetränare på SAHL:s artikel: 

FSS-Skidtalang 2020

FSS ordnar Skidtalangläger för barn ca. 11-13 år under barmarkstid. Lägren är öppna för alla FSS-åkare. Tanken med skidtalanglägren är att lära barnen grunderna i skidträning, ha kul på skidor och framför allt att få nya kompisar från andra föreningar. Målsättningen är att barnen inspireras till att fortsätta inom skidåkning.

FSS ordnar Skidtalangläger på Norrvalla i Vörå och på Solvalla i Esbo. Alla läger börjar på fredag eftermiddag och avslutas vid lunch på söndag. Lägerprogram och utrustningslista läggs ut på FSS-sidor några veckor före lägret. Skidtalang-lägren under 2020 är huvudsakligen ämnade för juniorer födda 2007, 2008 & 2009. De preliminära tidpunkterna för FSS Skidtalang-läger under 2020 är:

Solvalla, kontaktperson Maria Sundman, maria.sundman@sipoo.fi
28 – 30.8
25 – 27.9

Norrvalla, kontaktperson Amanda Backman, amandabackman96@gmail.com
4 – 6.9
2 – 4.10

—-

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta ombudsmannen om er förening önskar informera övriga skidande Svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Kategorier:
Distrikt Finlands Svenska Idrott fss kommunikation läger nyhetsbrev träning träningsgrupp