FSS höstmöte

FSS höll stadgeenligt höstmöte 28.10.2023 kl. 13.30 i Stjärnhallen i Nykarleby och på distans. Höstmötet behandlade stadgeenliga ärenden och godkände förbundets verksamhetsplan och budgetplan för år 2024. Även FSS Jämställdhets- och likabehandlingsplan för år 2024-2027 godkändes. 

Till styrelsen återvaldes förbundets sittande ordförande Martin Strand för år 2024. 

Till styrelsen för verksamhetsåren 2024-2025 valdes följande: Johan Granlund återval, (Tage Ray, suppl. återval) Lotta Wasström, återval  (Jens Lindholm, suppl. återval) Niklas Nyman, ny, (Henrik Malmberg, suppl,. återval).

I styrelsen fortsätter styrelsemedlem för år 2024 som valdes på höstmötet år 2022: Malin Johansson, (suppleant Maria Ljungqvist), Jim Snickars, (Jan Halonen), Kim Nordkvist (Sten-Ole Lund).

Kent Westerholm hade undanbett återval.

Kategorier:
Okategoriserade