FSS höll Vårmöte 24.6 på distans

Finlands Svenska Skidförbund FSS R.f. höll stadgeenligt vårmöte som digitalt förbundsmöte onsdagen 24:e juni.

Vid vårmötet presenterades förbundets årsberättelse för kalenderåret 2019, förbundets bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019 samt revisionsberättelsen som revisionssamfundet Nexia Oy uppgjort. Vårmötet beviljade därtill ansvarsfrihet åt styrelsen 2019.

Enligt resultatberäkningen gjorde förbundet under 2019 ett överskott på 29 226,93 €, vilket motsvarade förbundets planer då förbundets ekonomiska resultat 2018 varit starkt negativt. Förbundet lyckades med andra ord under 2019 åter stabilisera ekonomin och genom det positiva resultatet är förbundets egna kapital återigen på plus.

Sex (6) föreningar närvarade med befullmäktigat ombud på vårmötet: Borgå Akilles, IF Minken, Lovisa Tor, Munsala IFK, Norrvalla Skiteam och Pargas IF. Ytterligare sex (6) personer närvarade utöver de befullmäktigade föreningsrepresentanterna. Totalt elva (11) personer närvarade på vårmötet.

Mötesmaterial


Bilagor till Vårmötet


Kategorier:
fss förbundsmöte kommunikation Okategoriserade