Utbildning

FSS avser att arrangera utbildning för dess medlemsföreningar baserat på efterfrågan och behov utgående från tillgängliga resurser och möjligheter. Föreningar som är intresserade av utbildning, kontakta FSS-/FSI-kansliet.

Allmän föreningsutbildning

FSS ordnar allmän, grenöverskridande utbildning i samarbete med Finlands Svenska Idrott r.f.

Grenspecifik utbildning

Den grenspecifika utbildningen ordnas i samarbete med Finlands Skidförbund (Hiihtoliitto), bl.a. föreningstränarutbildning steg 1-3 och Teknisk Delegat-utbildning på svenska. Vi skräddarsyr även gärna kurser för föreningarna.

Kombinera skidåkning med andra stadiets utbildning

Vörå Samgymnasium-Idrottsgymnasium är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i Finland och erbjuder en linje speciellt inriktad på skidåkning. Vid gymnasiet fungerar ungdomsolympiatränare Roland Villför och tränare Matias Strandvall för skidåkarna. I närheten av gymnasiet finns från och med 2017 även rullskidsbanan vid skidbacken i Vörå.