Information om vallaservicen postas på nyhetssidan vartefter