Aktuellt

Tillbaka

Den nya ordföranden har en omfattande mångsidig bakgrund inom den finlandssvenska skidsporten

av Wilhelm Stenbacka den 08.10.2019
(läst av 158 besökare)

Mats Johansson vald till ny ordförande för FSS

Finlands Svenska Skidförbund FSS, höll höstmöte under veckoslutet i Kronoby, på samma tävlingsarena där förbundsmästerskapen i skidåkning avgörs inkommande vinter. Höstmötet valde Mats Johansson till att ta över posten som ordförande fr.o.m årsskiftet när Ulf Stenman avgår från förbundsstyrelsen och från långvarig tjänst för den finlandssvenska skidsporten. Mats Johansson har en omfattande, mångsidig FSS-bakgrund som bl.a. tävlingsskidåkare, tränare, vallare och styrelsemedlem.

Lagarbetet är styrkan i FSS

Skidsporten är ett lagarbete, framförallt inom FSS, säger avgående FSS ordförande Ulf Stenman.

Ulf har fått vara med och leda verksamheten under fem expansiva år på förbundet. Tränarstaben har förstärkts och förbundets verksamhet har utvecklats för att ännu bättre stöda förbundets idrottare. Man har utarbetat en gemensam strategisk modell, skidåkarens stig, som illustrerar skidåkarens väg från 10-åring till elitskidåkare.

Att vi bl.a. kunnat knyta Matias Strandvall till FSS och idrottsgymnasiet i Vörå betyder mycket för den fortsatta verksamheten, tillägger nyvalda ordförande Mats Johansson.

Mycket har hänt i FSS under de senaste åren. Bl.a. har Svenskfinland fått ett verkligt skidcentrum i och med att rullskidbanan i Vörå förverkligats. I samarbete med Ahola Transport har en servicetrailer införskaffats. Trailern är tillgänglig för alla förbundets idrottare på säsongens värdetävlingar och erbjuder vallaservice på världsnivå. Vallaservicen anlitas dessutom av skidåkare utanför FSS-kretsarna. Hela NÅID skidar har varit ett intressant utvecklingsprojekt som aktiverat föreningarna i södra Finland. FSS har idag en stark representation i de olika landslagen och samarbetet med övriga skidande Finland fungerar bra.

Mildare vintrar och minskat underlag av utövare utgör utmaningar i framtiden

Trots att skidsporten lever starkt inom Svenskfinland står FSS inför ett antal utmaningar.

Att aktivera föreningarna och stöda dem i utvecklingsarbetet är vår största utmaning framöver. Grunden för all idrott sker i föreningarna, reflekterar nya ordföranden Johansson.

Stenman är dock inte orolig över förbundets framtid.

Det känns bra att lämna över ordförandeskapet över en välfungerande, ännu utvecklingsbar verksamhet till Mats Johansson som känner FSS verksamhet utan och innan.


Mats Johansson (till höger) tar över ordförandeskapet för FSS från avgående Ulf Stenman (till vänster).

 

Intresserad av att bli en samarbetspartner?

Eller vill du annonsera på vår webb?
kontakta fss[at]idrott.fi