Aktuellt

Tillbaka

Finlands Svenska Skidförbund håller höstmöte lördagen 5.10.2019 kl.14.00 i Kronoby på Tössbackens skidcentrum, vinterns FSSM-arena.

av Wilhelm Stenbacka den 26.09.2019
(läst av 282 besökare)

Påminnelse: FSS Höstmöte i Kronoby 5.10 kl 14.00

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt

HÖSTMÖTE 2019

lördagen den 5 oktober 2019 kl. 14.00,
Kronoby, Tössbackens skidcentrum

Tössbackavägen 76, 68500 Kronoby

Inlämning av fullmakter och kaffeservering kl. 13.30.

(Föredragningslistan finns bifogad)

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen meddela härom till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före mötet.

Enligt § 9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 10 röster. Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid omröstning får endast ett av ombuden utöva föreningens rösträtt.

Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10 röster.

Välkommen!

Ulf Stenman
Förbundsordförande

Wilhelm Stenbacka
Ombudsman

Kallelse
Föredragningslista
Fullmakt
Valberedningens info till medlemsföreningar inför styrelseval
Verksamhetsplan och budgetplan 2020
 

 

Intresserad av att bli en samarbetspartner?

Eller vill du annonsera på vår webb?
kontakta fss[at]idrott.fi