Aktuellt

Tillbaka

Finlands Svenska Skidförbund håller vårmöte 21.5.2019 kl.18.30 på Norrvalla (Mötesrum Egil) Vöråvägen 305, 66600 Vörå.

av Wilhelm Stenbacka den 26.04.2019
(läst av 201 besökare)

FSS Vårmöte i Vörå 21.5 kl 18.30

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt

VÅRMÖTE 2019

tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18.30 Norrvalla, Mötesrum Egil

Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Inlämning av fullmakter och kaffeservering kl. 18.15.

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen meddela härom till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före mötet.

Enligt § 9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 10 röster. Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid omröstning får endast ett av ombuden utöva föreningens rösträtt.

Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10 röster.

Välkommen!

Ulf Stenman
förbundsordförande

Kallelse
Föredragningslista
Fullmakt

 

Intresserad av att bli en samarbetspartner?

Eller vill du annonsera på vår webb?
kontakta fss[at]idrott.fi