Nyhetsarkiv

Tillbaka

Finlands Svenska Skidförbund håller höstmöte 6.10.2018 kl.14.00 på Skidstugan, Finbyvägen 89 i Pargas.

av Niklas Enlund den 07.09.2018
(läst av 661 besökare)

FSS Höstmöte i Pargas 6.10 kl 14:00

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund kallas till stadgeenligt

HÖSTMÖTE

lördagen den 6 oktober 2018 kl. 14.00,
på Skidstugan, Finbyvägen 89 i Pargas

Inlämning av fullmakter och kaffeservering kl.13.45

Föredragningslistan finns bifogad.

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen meddela härom till
förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före mötet.
Enligt §9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar,
dock högst 10 röster. Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många
befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid omröstning får endast ett av ombuden utöva
föreningens rösträtt.

Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10
röster.

Ulf Stenman                                                 Henrik Byggmästar
förbundsordförande                                     tf. ombudsman
 

HÖST Möteskallelse 2018
Föredragningslista för höstmötet
Fullmakt