Nyhetsarkiv

Tillbaka

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt VÅRMÖTE 2018 lördagen den 7 april 2018 kl. 16.00 på Taivalkoski skidcentrum

av Jeanette Harf den 16.03.2018
(läst av 717 besökare)

Kallelse till förbundets vårmöte 7.4.2018

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt VÅRMÖTE 2018 lördagen den 7 april 2018 kl. 16.00 på Taivalkoski skidcentrum

Inlämning av fullmakter och kaffeservering kl. 15.45.

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen meddela härom till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före mötet.

Enligt § 9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 10 röster. Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid omröstning får endast ett av ombuden utöva föreningens rösträtt.

Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10 röster.

Välkommen!

Ulf Stenman
förbundsordförande