Nyhetsarkiv

Tillbaka

av David Andberg den 10.03.2017
(läst av 1331 besökare)

FSS service i Rovaniemi 18-19.3

Finlands Svenska Skidförbund r.f. erbjuder vallaservice åt alla svenskspråkiga föreningar under vintern värdetävlingar. FSS vallateamet testar fram den bästa vallningen för dagen. Syftet är att idrottarna skall ha en konkurrenskraftig vallning.
 

Vad skall idrottaren göra?

-Skidorna märks med tejp där idrottarens namn samt starttid framgår.

-Klassiska skidornas fästzon skall putsas och ruggas upp med sandpapper (grovlek 80 – 100). -Glidytorna skall siklas och borstas.

-Fristils skidorna skall siklas och borstas.

Skidorna lämnas in till FSS vallabod dagen innan tävlingen. Skidorna hämtas ca 1 h före start. De klassiska skidorna bör testas av idrottaren för att försäkra sig om att fästet är tillräckligt bra.

Johan Öhberg och Stefan Storvall sköter vallaservicen i Rovaniemi.

Kontakta Johan gärna på förhand 0400-955872