Träningsverksamhet

FSS har tillsammans med FSI och distrikten en omfattande träningesverksamhet. Från åldrarna 11 år och uppåt finns något för de flesta. Nytt för i år är Framtidsgruppens-skolläger riktade till elever i årskurs 7-9.Skidtalangen

FSS ordnar skidtalangläger på Norvalla i Vörå och på Solvalla i Esbo. Lägren är tänkte för 11-13 åriga skidåkare men även litet äldre eller yngre kan enligt överenskommelse delta. Alla läger börjar på fredag eftermiddag och avslutas vid lunch på söndag.

Framtidsgruppens-skolläger (Yläkoululeiritys)

Riksomfattande akademiläger för elever i årskurs 7-9 som vill ta sitt nästa steg i idrottskarriären ordnas under våren och hösten. Lägren pågår från söndag till onsdag kväll. Antalet läger är fyra. Arrangeras av Folkhälsan i samarbete med förbundets tränare.


NÅID och ÖID Utmanargrupp

Utmanargruppen är distriktens träningsgrupper för skidåkare i ålder 15-20 som vill satsa på skidåkning och träna målmedvetet för att bli bättre. Lägersamarbete med FSS. ÖID har också en seniorgrupp. Som tränare för NÅID-gruppen fungerar Jonas Hamström och Anders Wilkman. Som tränare för ÖID-gruppen fungerar Eric Storvall och Malin Boholm.


FSS ungdomsgrupp

FSS ungdomsgrupp är förbundets träningsgrupp för skidåkare i åldern 17-20. Antal läger är fyra och innefattar ungefär 25 dygn. Skidåkarna ges också möjlighet till hälsoundersökningar och diverse andra tjänster. Som tränare fungerar Henrik Byggmästar och Roland Villför.
 

FSS vuxengrupp

Vuxengruppen har sex läger på ca. 40 dygn. Antalet skidåkare är tio till antalet men kan variera. Som tränare fungerar Henrik Byggmästar.

 

Tävlingsverksamhet
Tävlingar

Tävlingsverksamheten sköts till stor del av föreningarna, medan förbundet vid tävlingarna bidrar med specialkunskap, bl.a. med materialservice till subventionerade priser. Förbundets egna mästerskapstävlingar har en lång tradition och är en av vintersäsongens viktigaste händelser för förbundets skidåkare. Förbundets tävlings- och TD-ansvarige är Matias Skog. 
FSS service

Förbundet har sedan våren 2017 en servicetrailer till sitt förfogande, detta projekt har möjliggjorts tack vare ett samarbete med Ahola Transport. Servicetrailern finns på plats på alla värdetävlingar i Finland. Skidservicen håller internationell klass. Erbjuder service till alla FSS-föreningsaktiva i samband med tävlingarna. Serviceansvarige är Johan Öhberg.

Utbildning

Allmän föreningsutbildning

FSS ordnar utbildning i samarbete med Finlands Svenska Idrott r.f.

Grenspecifik utbildning

Den grenspecifika utbildningen ordnas i samarbete med Finlands Skidförbund. Bl.a. föreningstränarutbildning steg 1-3 och Teknisk Delegat-utbildning på svenska. Vi skräddarsyr även gärna kurser för föreningarna. Utbildningsansvarig i förbundet är Eric Storvall.

Andra stadiets utbildning

Vörå Samgymnasium är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i Finland och erbjuder skidåkning som specialitet. Ungdomsolympiatränare Roland Villför ansvarar för skidåkarna, även förbundstränaren Henrik Byggmästar finns tillgänglig. Från och med hösten 2017 kommer det också att finnas en rullskidsbana vid skidbacken i Vörå.

Foton från instagram: @fsskidor och @skidnaid

 

 

Finlands Svenska Skidförbund r.f. FSS

Finlands Svenska Skidförbund FSS är ett grenförbund inom Finlands Svenska Idrott FSI.
 
FSS är ett distrikt inom Finska Skidförbundet (Suomen Hiihtoliitto).

FSS-kansliet: Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors.

FSS har fem grenar på sitt program: Längdåkning, alpint, nordisk kombination, backhoppning och skidskytte.

FSS har en heltidsanställd förbundstränare, en deltidsanställd ombudsman samt en hel del personal som under säsongen jobbar med speciella arrangemang, tävlingar och dylikt.

FSS har ett digert samarbete med Vörå Idrottsgymnasium och Vasaregionens Idrottsakademi. Här har förbundet också en deltidsanställd tränare, Roland Villför från Korsholm. 

Förutom tränings- och tävlingsverksamhet hjälper FSS sina medlemsföreningar med utbildning, arrangemang, intressebevakning och medelanskaffning.

Målet med FSS-verksamheten är att fostra duktiga skidåkare som kan representera Finland i internationella sammanhang.

Målet är att möjliggöra skididrott på svenska.

Målet är trivsel och samvaro på skidor